İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

  • PERSONELLERİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK
  • ORGANİZASYONUMUZU GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK
  • ÇALIŞANLARIMIZIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK
  • NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ KAZANMAK
  • PERSONELİN SOSYAL VE KÜLTÜREL GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYARAK ”KURUM KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİ’NİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK
  • PERSONELİMİZİN İŞİNİN NİTELİĞİNDE MEYDANA GELEN HER TÜRLÜ GELİŞME VE DEĞİŞMELERDEN GERİ KALMAMASI, İŞ ORTAMINDA DAHA BAŞARILI OLMALARININ SAĞLANMASI İÇİN GEREKEN BİLGİ, BECERİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI KAZANDIRMAYI AMAÇLAYAN PROGRAMLAR DÜZENLEME

İş Başvuru Formu